Комунальне некомерційне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківська міська лікарня №1"

Права та обовязки пацієнта і лікаря

Права пацієнтів:

 1. Право на кваліфіковану, ефективну та своєчасну медичну допомогу.
 2. Право на вибір лікаря, медичного закладу, метод лікування (обстеження).
 3. Право надавати інформативну згоду на будь-яке медичне втручання.
 4. Право на інформацію про стан здоров’я та поставлений діагноз.
 5. Право на інформацію про методи лікування.
 6. Право на ознайомлення з медичною документацією.
 7. Право на збереження медичної таємниці.
 8. Право на відмову від лікування.
 9. Право відмови від участі в експериментальних програмах  (клінічні дослідження медичних препаратів, нові методи лікування та інше).
 10. Право на спілкування з духовними наставниками незалежно від віросповідання (з урахуванням режиму роботи відділень).
 11. Право на висловлення скарг, відносно догляду та лікування.

Обов’язки пацієнтів:

 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку лікарні. Піклуватись про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, дотримуватись здорового способу життя, не палити, не вживати алкоголь, наркотичні та психотропні речовини.
 2. Дотримуватись правил особистої гігієни, бути охайним і ввічливим.
 3. Не порушувати спокій у відділенні, не створювати галасу розмовами, радіоприймачами, не користуватись мобільними телефонами під час діагностичних та лікувальних процедур.
 4. Виконувати рекомендації лікаря та медичні приписи.
 5. Забороняється приймати ліки, які не були призначені лікуюючим лікарем.
 6. У випадку невиконання медичних приписів лікар має право відмовитись від подальшого ведення пацієнта, за умови, що це не загрожує життю хворого і здоров’ю громадян. Лікар не несе відповідальність за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого режиму.
 7. Надавати лікарю повну інформацію щодо попередніх захворювань та інших питань, стосовно стану здоров’я (особливо про ВІЛ – інфекції та венеричних захворюваннях).
 8. З повагою ставитись до праці обслуговуючого персоналу.

 Права та обов’язки медичних працівників за законодавством України

 1.  ПРАВА МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
  1. Право на належні умови професійної діяльності
  2.  Право на створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших громадських організацій
  3. Право на судовий захист
  4. Право на заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації
  5.  Право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у відповідних закладах та установах
  6. Право на обов’язкове страхування медичних працівників за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю при виконанні професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством
  7. Право на надання інформації про пацієнта без його згоди чи згоди його законного представника
  8.  Право на відмову від подальшого ведення пацієнта
  9.  Право здійснювати медичне втручання без згоди пацієнта та/або його законних представників
 2. ОБОВ’ЯЗКИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
  1. Обов’язок подавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу, сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворювань
  2. Обов’язок безоплатно надавати першу невідкладну медичну допомогу громадянам у разі нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях
  3. Обов’язок поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, у тому числі власним прикладом, здоровий спосіб життя
  4. Обов’язок дотримуватись вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю
  5. Обов’язок постійно підвищувати рівень професійних знань і майстерності
  6. Обов’язок подавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони здоров’я
  7. Обов’язок надавати пацієнтові чи іншим компетентним суб’єктам медичну інформацію