Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради "Білоцерківська Міська Лікарня № 1"

Інформаційно аналітичний відділ

Інформаційно-аналітичний відділ  – структурний підрозділ КНП БМР “Білоцерківська міська лікарня №1”, склад якого затверджено штатним розкладом, підпорядкований головному лікарю. Безпосередньо керівництво кабінетом здійснюється лікарем статистиком Яценко Григорієм Миколайовичем.

Діяльність відділу спрямована на збір, облік медичної інформації та звітності про лікувально-профілактичну роботу закладу.

В своїй роботі кабінет  керується документами МОЗ України, Центру медичної статистики МОЗ України, Управління ОДА, наказами МВОЗ, наказами, рішення медради обласної лікарні, головного лікаря, а також організаційно-методичними рекомендаціями вищестоящих органів, нормативними положеннями.

Відділ здійснює:

  • організацію статистичного обліку в лікарні у всіх її структурних підрозділах по звітним формам, затверджених МОЗ України і в відповідності з інструктивно-методичними вказівками;
  • контроль за правильним веденням первинної медичної документації і достовірністю інформації в ній, інструктаж співробітників лікарні безпосередньо заповнюючих облікову документацію;
  • складання узагальнених (щоденних, місячних, поквартальних, річних) облікових документів і обчислення показників, необхідних для оперативного використання керівництвом лікарні і завідуючими структурними підрозділами;
  • складання періодичних статистичних звітів і подання їх на адреси і в терміни, передбачених Табелем статистичної звітності; проводить спеціальні статистичні розбори діючої облікової документації по завданню головного лікаря або його заступників;
  • готує статистичні матеріали і бере участь в роботі по аналізу діяльності закладу;
  • забезпечення належного зберігання облікової статистичної документації, а також контроль за безперебійним постачанням облікової документації.

До штатного складу відділу входять:

Лікар статистик

Мороз Ірина Григорівна

Медичний статистик поліклініки

Покотило Валентина Володимирівна

Медичний статистик стаціонару

Охріменко Ірина Миколаївна

Медичний реєстратор архіву

Стоматюк Наталія Анатолівна

Адміністратор систем

Виноградський Павло Сергійович