Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради "Білоцерківська Міська Лікарня № 1"

Нормативно правова база

Лікарня є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Лікарня набуває з дня її  державної реєстрації.

Лікарня діє на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язкових нормативів, актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень міської ради, виконавчого комітету, наказів та розпоряджень управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради та цього Статуту.

Лікарня в своїй діяльності підпорядковується управлінню охорони здоров’я Білоцерківської міської ради.