Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради "Білоцерківська Міська Лікарня № 1"

Діагностичне відділення

В структуру діагностичного відділення входять кабінети УЗД, ендоскопії, функціональної діагностики, аудіометрії.

Відділення обслуговує стаціонарних і амбулаторних хворих.

Очолює відділення

Марченко Ніна Миколаївна – завідувач діагностичним відділенням, лікар функціоналіст вищої кваліфікаційної категорії

Основні діагностичні дослідження:

- Ендоскопічна діагностика:

ЕФГДС (фіброезофагогастродуоденоскопія) – дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки, з можливістю взяття матеріалу на патогістологічне дослідження методом щипкової біопсії. Впроваджена прогресивна технологія знезараження та стерилізації обладнання, що робить ендоскопічну маніпуляцію найбільш безпечною. Проводиться експрес-діагностика хелікобактериоза по уреазній активності біоптата (in vitro) тест-системою ХЕЛПІЛ®( результат тесту за 3 хвилини)

Обстеження проводиться на ендоскопі японського виробництва, на території лікарні в кардіологічному корпусі, на першому поверсі, в кабінеті ФГДС з 800 до 1542 (по попередньому запису).

Дослідження проводить лікар ендоскопіст вищої кваліфікаційної категорії Авраменко Наталія Вікторівна

  • ректоскопія – дослідження слизової оболонки прямої кишки та , іноді, дистальних відділів сигмовидної кишки

- Ультразвукова діагностика:

Скрипка Микола Григорович – лікар ультразвукової діагностики вищої кваліфікаційної категорії

  • ультразвукове дослідження – трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка), сечостатевої системи (нирки, надниркові залози, сечовий міхур, передміхурова залоза, органи калитки, матки, яєчників), поверхневих структур (щитоподібна залоза, молочні залози, лімфатичні вузли, м’яки тканини та суглоби).

Поліклініка, другий поверх, кабінет №226 (по попередньому запису)

Кабінет працює з 800 до 1542.

Поворознюк Ярослава – Любов Михайлівна - лікар вищої кваліфікаційної категорії

  • Ультразвукова діагностика судинних захворювань (дуплексне сканування): патології артерій голови і шиї, артерій нижніх і верхніх кінцівок, венозної системи голови і шиї, системи нижньої порожнистої вени, патології черевної аорти та її вісцеральних гілок;

Обстеження проводиться в кардіологічному корпусі на першому поверсі,, в кабінеті УЗД з 1400 до 1600 (по попередньому запису) Обстеження проводить лікар вищої кваліфікаційної категорії Данькова Ольга Вініамінівна

ЕхоКС (ехокардіоскопія) – метод дослідження та діагностики порушень морфології та механічної діяльності серця, заснований на реєстрації відбитих ультразвукових сигналів від структур серця, що рухаються. (Марченко Ніна Миколаївна – лікар функціоналіст вищої кваліфікаційної категорії)

Кардіологічний корпус, перший поверх, кабінет ЕКГ з 1200 до 1600 (по попередньому запису)

Функціональна діагностика:

ЕКГ (електрокардіографія) – метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м’язі під час його діяльності, з поверхні тіла.

Поліклініка, перший поверх, кабінет №110, з 800 до 1542

Добове моніторування ЕКГ (Холтерівське) і артеріального тиску;

Реовазографія (РВГ)– дослідження кровообігу у верхніх та нижніх кінцівках; Поліклініка, другий поверх, кабінет № 229, з 1300-1400

Дослідження функції зовнішнього дихання (ФЗД):

Поліклініка, другий поверх, кабінет № 229, з 800-830

Реоенцефалографія (РЕГ)– метод дозволяє одержати інформацію про тонус і еластичність судин, а також про кровонаповнення судинних басейнів головного мозку й венозний відтік з черепа.

Поліклініка, другий поверх, кабінет № 229, з 1300-1400

Дослідження проводять досвідчений лікар і сестри медичні вищої кваліфікаційної категорії і

Аудіометрія

Аудіометрія — в медицині (оториноларингологія) один із методів дослідження гостроти слуху, тобто визначення найменшої сили звуку, при якій він сприймається пацієнтом. В основу методу покладено реєстрацію реакції організму, яка викликана звуковою стимуляцією. Документ, який фіксує результати обстеження, називається аудіограма. На підставі результатів аудіометрії визначається відхилення порогу чутності пацієнта від усередненого порогу чутності нормального слуху.

Аудіометрію проводять  сестра медична аудіометрист, вищої кваліфікаційної категорії Левчук Раїса Петрівна

Методи аудіометрії використовують не тільки для визначення відхилення гостроти слуху від норми, але й для діагностування причин порушення слуху.

Результати аудіометрії використовують також для слухопротезування, зокрема для підбору та налаштування слухових апаратів.

Аудіометрія проводиться за допомогою спеціальних приладів —аудіометрів.

Поліклініка, третій поверх, кабінет № 334, Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 800 до 1542 четвер з 1226 до 2000